Vítame Vás

Kid with the librarian

Bibliotheka Kaláka je prvá súkromná knižnica na Slovensku. Svoju činnosť zahájila 25. septembra 1999 s počtom kníh 3500. Od tej doby sa jej knižný fond značne rozrástol - v roku 2023 sme dosiahli 39500 titulov. Bibliotéka “Kaláka” – jej názov má svoj symbolický význam. Kaláka znamená prácu bez nároku na odmenu, prácu, ktorú robíte dobrovoľne, iba tak, pre vlastné potešenie. Knižný fond obsahuje knihy ktoré nám darujú naši čitatelia z vlastných fondov preto naše knihy sú s pozostalostí novozámčanov a sú väčšinou staršieho vydania. Až sú duplicitné ponúknu sa iným knižniciam alebo organizáciám.

Otváracia Doba

  • Pondelok: 9.00 - 17.00
  • Streda: 13.00 - 17.00
  • Sobota: 8.00 - 12.00

Aktuálne správy

Alexander Štrba, naslovovzatý znalec novozámockej histórie predstavil v týchto dňoch verejnosti svoju najnovšiu knihu: “Novozámocké Pamätihodnosti”.

Alexander Strba

O knižnici

Librarian woman signing books

Miestnosť kde sídli knižnica, bolo poskytnuté katolíckou cirkvou mesta Nové Zámky. Dokumenty sú získané darmi od občanov nášho mesta ako aj z rôznych ďalších miest Slovenskej republiky. Zhromažďujeme literatúru beletristickú, ale aj odbornú a časopiseckú, povinné čítanie, slovníky, učebnice, encyklopédie v slovenskom, českom, maďarskom, nemeckom, anglickom a ruskom jazyku pre všetky kategórie čitateľov, od detí predškolského veku až po dôchodcov.

Kids in library reading

Ponúkame tradičné výpožičné služby absenčné, regionálnu literatúru požičiavame iba prezenčne. Veľmi si ceníme vzácne zbierky z pozostalostí regionálnych literátov a historikov, máme dokonca aj rukopisy a archívne pramene týkajúce sa histórie Nových Zámkov. Našim čitateľom radi pomôžeme pri výbere literatúry tak odbornej ako aj zábavnej. Sme ochotný informácie ponúknuť aj telefonicky. Knižný fond je zaznamenaný v automatizovanom systém Libraris (ktorý je rodinným produktom knižnice) a majú k nemu prístup i čitatelia vďaka internetu. Aktualizácia online zoznamu kníh prebieha raz polročne.

Napísali o nás:

Kontakt

Nájdete nás v budove oproti poistovne Alianz v Nových Zámkoch. Vchod do budovy je z Banskobystrickej ulice.

Bibliotheka Kaláka
Banskobystrická 1
Nové Zámky

 bibliotheka.kalaka@gmail.com

 0903 367 233

Zoznam knih